Bào tử nấm Linh chi

200.000

Bào tử của nấm linh chi.

Giá tính theo 100g