Nguồn cung căn hộ thấp nhất 6 năm

1.

Nguồn cung căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh thấp nhất trong 6 năm.

12 tháng qua, thành phố có 19 dự án với 14.339 căn hộ chào bán, giảm 22% theo năm và chạm đáy 6 năm qua. Nguyên nhân nguồn cung liên tục lao dốc là do tác động của việc cấp phép dự án chậm trong một vài năm gần đây và ảnh hưởng nặng nề của đợt phong tỏa phòng dịch giữa năm 2021 (quý II và III).

 

 

1

Trả lời