Nấm ma thuật

Nấm ma thuật là loại nấm bị cấm tự sử dụng tại Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên loại nấm này cũng được nghiên cứu để sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau trong y học. Để làm phong phú hơn hiểu biết về nấm dược liệu chúng tôi xin trình bày tài liệu này để tham khảo. Tuyệt đối không tự sử dụng nấm ma thuật dưới mọi hình thức!

Xem thêm

Nấm Vân chi

Trả lời