Khi số tử vong do thuốc phiện leo lên, các thử nghiệm trên người bắt đầu đối với vắc xin

CDC: “Những cái chết do quá liều do ma túy.”

Văn phòng Chính sách Kiểm soát Ma túy Quốc gia: “Tuyên bố từ Quyền Giám đốc Regina LaBelle về Dữ liệu Tử vong do Quá liều của CDC Ngày nay.”

Sandra Comer, giáo sư sinh học thần kinh và tâm thần học, Trung tâm Y tế Irving thuộc Đại học Columbia.

ClinicalTrials.gov: “Thử nghiệm lâm sàng về các thành phần vắc xin đa chất dạng thuốc phiện.”

Marco Pravetoni, phó giáo sư dược lý và y học, Trường Y Đại học Minnesota.

Cody Wenthur, trợ lý giáo sư dược, Đại học Wisconsin.

BMC Medical Ethics: “Báo cáo của các bên liên quan đến dược phẩm về những cân nhắc về đạo đức và hậu cần trong việc phát triển vắc xin chống opioid.”

© 2021 WebMD, LLC. Đã đăng ký Bản quyền.

Trả lời